ลงทะเบียนผู้ใช้งาน


การลงทะเบียน


1 กรอก ชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส ประเภทผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ให้ครบถ้วนแล้วกดปุุ่ม

2 ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้งาน โปรดตรวจสอบกล่อง อินบ็อกซ์ (Inbox) หรือ สแปม (Spam) ของท่าน

3 กดที่ปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

4 หลังจากที่เจ้าหน้าตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับข้อความแล้วท่าสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้จาก หน้านี้