ละติจูด 10.03962 , ลองจิจูด 98.966342 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านทับช้าง ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกทับช้าง (ทุ่งตะโก) อยู่ภายในหน่วยพิทักษ์ป่าคลองเพรา เป็นน้ำตกที่มีโครงสร้างธรรมชาติที่ดี หายากและสวยงาม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่า มีต้นกำเนิดจากเขาตังอา คลองโชน ไหลผ่านสวนกาแฟ และป่าดงดิบ ก่อนที่จะไหลลงสู่น้ำตกสูงชัน มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งไหลตามโขดหินสูง ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่น้ำโจนสูงสุดถึง 16 เมตร ทำให้เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม ยามบ่ายจะเห็นละอองน้ำจากน้ำตก และเกิดรุ้งกินน้ำ  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่าและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ สำคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า และไข่เขียว เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยได้แก่ หวาย ระกำ ไผ่ เฟิน โกมาซุม และบัวผุด เป็นต้น
        - สัตว์ที่พบเห็นได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ กระทิง หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ำ นกหว้า นกกาฮัง นกเงือก นกกางเขน นกเขา นกแซงแซว นกขุนทอง นกกระราง นกขมิ้น นกกระจาบ และไก่ป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง จากถนนสายเอเชีย หมายเลข 41 กม. ที่ 58 จากชุมพร-หลังสวน เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรังอีกประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าคลองเพรา 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7781 0651
ที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ 76/5 หมู่ที่ 1
อีเมล: ngaowaterfall@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่