ละติจูด 19.876583 , ลองจิจูด 99.625222 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

         น้ำตกขุนกรณ์เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปีและเป็นน้ำใสที่ไม่มีตะกอน ตัวน้ำตกสูงถึง 70 เมตร โดยมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน เดิมชาวบ้านเรียกน้ำตกตาดหมอก ซึ่งคำว่าตาดเป็นภาษาลาวแปลว่าน้ำตก การมาท่องเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมากเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามีแต่ธรรมชาติรายรอบ การพักแรมที่นี่จำเป็นต้องพักอยู่ในเต๊นท์เท่านั้นเพราะไม่มีบ้านพักให้บริการ ยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงแมลงต่างๆก้องกังวานในผืนป่าอย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกขุนกรณ์นี้ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่น้ำตกขุนกรณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวาความสูงอยู่ในช่วง 700-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณพื้นที่นี้มีภูเขาสูงชันโอบล้อมซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่กรณ์ ที่ประกอบขึ้นจากห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ  ห้วยย่าดี ห้วยเลาอ้าย ไหลรวมกันเป็นลำน้ำแม่กรณ์แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลาว ซึ่งลำน้ำแม่กรณ์นี้เป็นลำน้ำที่ ทำให้เกิดน้ำตกขุนกรณ์
       - มีน้ำไหลตลอดปี

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ  มีลักษณะพันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ไม้ในป่าดิบเขา ได้แก่ ก่อก้างด้าง ก่อพวง ก่อเดือย ก่อสีเสียด เป็นต้น และพันธุ์ไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณที่เป็นหุบเขาและริมห้วย ได้แก่  ยางแดง กระบาก ตะเคียนหิน เป็นต้น
        - สัตว์ป่า  มีสัตว์ป่าประเภท เก้ง และหมูป่าชุกชุม

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

          - มีที่สำหรับกางเต้นท์ มีป้ายบอกทาง และมีห้องน้ำให้บริการ
          - การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย) ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 816 มีทางแยกซ้ายมือเป็นถนนลาดยางไปอีก 17 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแลวเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตถึงตัวน้ำตก 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

         ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

         พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ): สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5360 9238 , 08 3764 6475
ที่อยู่: -
อีเมล: Lamnamkok.np@gmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก