ละติจูด 19.441542 , ลองจิจูด 99.699073 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านสันต้นเเทน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

         น้ำตกปูแกง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย มีต้นน้ำใต้ดินมีตะกอนหินปูนปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและถ้ำตื้นๆ สวยงามแปลกตา มีโขดหินที่เป็นลักษณะเพิงผาที่แปลกตา เป็นน้ำตกที่ไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนเกิดเป็นชั้นน้ำตกถึง 9 ชั้น มีน้ำไหลในปริมาณสม่ำเสมอตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกปูแกงนี้ ประกอบด้วยหินประเภทหินปูน ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทางน้ำไหลลงสู่เบื้องล่าง ความสูงอยู่ในช่วง 720 - 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
        - มีน้ำสม่ำเสมอตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

         - พืชพรรณ สภาพป่าในบริเวณน้ำตกนี้เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งไม้ใหญ่และไม้พื้นล่าง ได้แก่ ยมหิน ยมหอม ยางนา ตะเคียนหิน เป็นต้น 
         - สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ประกอบด้วยนกหลายชนิด เช่น นกพญาไฟพันธุ์เหนือ นกปีกลาย  สก็อต นกกางเขนหัวขาว เป็นต้น และยังมีผีเสื้อที่ทำให้เกิดกิจกรรมการดูผีเสื้อเป็นกิจกรรมแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว ผีเสื้อที่สามารถพบได้ เช่น ผีเสื้อใบไม้ใหญ่ ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อถุงทอง เป็นต้น และยังมีสัตว์อีกหลายชนิด เช่น หมูป่า ชะนี อีเห็น เป็นต้น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

         - บ้านพัก และลานกางเต้นท์ 
         - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา-พาน) ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 773 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยาง ไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร    

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5316 3363 (VoIP)
ที่อยู่: -
อีเมล: doiluang_2551@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก