ละติจูด 18.439936 , ลองจิจูด 98.598006 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกแม่ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 73150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม น้ำตกมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในบรรดาน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สายน้ำจากลำห้วยแม่ยะตกจากหน้าผาสูงชันไหลลงมา มีประมาณ 30 ชั้น รวมความสูงประมาณ 280 เมตร ในช่วงฤดูฝน สายน้ำตกจะแผ่กว้างถึง 100 เมตร เหมือนกับม่านน้ำ แล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง และบางช่วงของหน้าผาเป็นชะง่อนหิน ทำให้เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกแม่ยะนี้ ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้   

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งมีชั้นหินและชะง่อนหินสลับซับซ้อนทำให้เกิดชั้นของน้ำตกถึงประมาณ 30 ชั้น ซึ่งมีต้นกำเนิดจากลำห้วยแม่ยะอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
        - มีน้ำมากในช่วงหน้าฝน และในช่วงฤดูแล้งน้ำใสแต่มีน้ำน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ เป็นต้น
        - สัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของน้ำตกแม่ยะนี้มีค่อนข้างน้อย ปัจจุบันที่อาจพบเห็น ได้แก่ เลียงผา กวางผา กวาง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ร้านค้าสวัสดิการ ลานจอดรถหินบดรองรับรถได้ประมาณ 50 คัน และห้องน้ำไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-แม่แจ่ม) ถึงกิโลเมตรที่ 1 มีทางแยกซ้ายมือไปหมู่บ้านลัดน้ำอีก 14 กิโลเมตร ถึงน้ำตก 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5328 6729
ที่อยู่: 119 หมู่7
อีเมล: doiinthanonnp@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก