สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอละงู ตำบล ปากน้ำ 91110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งธรรมชาติปราสาทหินพันยอด มีความสวยงาม โดดเด่น แปลกตา เนื่องจากเมื่อหลายล้านปีก่อนน้ำใต้ดินได้กัดเซาะและละลายหินปูนที่อยู่ใต้ดิน จนเกิดเป็นรูโพรงมากมาย และขยายขนาดเรื่อย ๆ จนเชื่อมกันเป็นโพรงใหญ่ ต่อมาหินปูนถูกยกตัวขึ้น กลายเป็นเทือกเขาหินปูนเกาะเขาใหญ่ เพดานของโพรงที่อยู่ในหินปูนถูกน้ำฝนกัดเซาะจนบางลงจนรับน้ำหนักไม่ไหว จึงเกิดการยุบตัวลงมากลายเป็นหลุมหยุบในภูเขา พบสัตว์โบราณ จำพวก นอติลอยด์ ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกหอย กลุ่มเดียวกับปลาหมึก ซึ่งมีอายุประมาณ 470 ล้านปี

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     พบสัตว์โบราณ จำพวก นอติลอยด์ ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกหอย กลุ่มเดียวกับปลาหมึก ซึ่งมีอายุประมาณ 470 ล้านปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป