ละติจูด 16.782778 , ลองจิจูด 99.016111 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกลานสาง เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลพุ่งออกมาจากซอกเขาแล้วลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มี 3 ชั้นด้วยกัน ไหลลงมารวมเป็นแอ่งด้านล่าง เป็นชั้นน้ำตกที่มีบริเวณกว้าง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนได้

ตำนานความเชื่อ

ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่ เมื่อประมาณ 200 กว่าปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ทรงหยุดพักไพร่พล ที่บ้านระแหง แขวงเมืองตาก มีพวกมอญหนีพม่าเข้ามาสวามิภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพเข้าตีขับไล่ทัพพม่า ซึ่งตามมอญเข้ามาและพระองค์ได้ทรงพลัดหลงทางออกไปจากกองทัพ ทำให้ไพร่พลทหารของพระองค์พากันออกติดตามก็ไม่พบ ประจวบกับภูมิประเทศซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าทึบรกชัฏ ในเวลากลางคืนเดือนมืดทำให้ยากแก่การติดตาม ทหารทุกคนก็ล้ากำลังลงจึงพากันหยุดพัก ขณะที่ทหารไทยเหล่านั้นพักอยู่ก็เกิดปาฏิหาริย์มีแสงสว่างพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมกับได้ยินเสียงม้าร้องอื้ออึง ทหารที่พักอยู่นั้นก็พากันรีบตรงไปหาจุดที่มีแสงสว่าง พอไปถึงเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงประทับม้าพระที่นั่งอยู่กลางลานและมีแสงสว่างรอบพระวรกาย พรั่งพร้อมไปด้วยทหารพม่าประมาณ 50 คน คุกเข่าหมอบกราบสวามิภักดิ์ยอมแพ้อยู่เบื้องหน้า ซึ่งแสงสว่างรอบพระวรกายนี้เกิดขึ้นในเวลาฟ้าสางพอดี ต่อมาบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “ลานสาง”

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

    สภาพธรณีวิทยาทั่วไปบริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง ส่วนใหญ่พื้นที่คลอบคลุมไปด้วยหินแปร (Metamorphic rocks) และหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ขนานกับแนวรอยเลื่อนลานสาง หินเหล่านี้มีอายุตั้งแต่มหายุคอินเฟอร์พรีแคมเบรียน (Inferred Precambrian) จนถึงช่วงต้นของมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) โดยหินมหายุคอินเฟอร์พรีแคมเบรียนวางตัวเป็นหินฐานอยู่กลางพื้นที่มีหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง (Lower Paleozoic rocks) ยุคแคมเบรียน (Cambrian) และออร์โดวิเชียน (Ordovician) ปรากฏให้เห็นทางด้านตะวันตกพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง และมีหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน (Upper Paleozoic rocks) ได้แก่ หินยุคเพอร์เมียน (Permian) และไทรแอสซิก (Triassic) ปรากฏให้เห็นทางด้านทิศตะวันออกพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

- ลักษณะลำคลองบริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง ส่วนใหญ่เป็นลำห้วยไหลในทิศทางจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ประกอบด้วยลำห้วยหลัก ๆ ดังนี้ ห้วยลานสาง ห้วยอุมยอม ห้วยท่าเล่ ไหลไปลงสู่ห้วยแม่ท้อ

- ลักษณะภูมิประเทศ มีต้นน้ำไหลมาจากเขาอุมยอม และตามลำน้ำล้อมรอบไปดูภูเขาสลับซับซ้อน ธารน้ำตกตั้งอยู่บริเวณเขาน้อย สบกับเชิงเทือกเขาอีกลูกหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
- น้ำลดลงในช่วงฤดูแล้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง จำแนกเป็นสังคมพืชป่าดิบเขา 8.79 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 3.81 สังคมพืชป่าเบญจพรรณ 166.11 ตร.กม.หรือ ร้อยละ 71.94 สังคมพืชป่าดิบแล้ง 42.89 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 18.58 สังคมพืชป่าเต็งรัง 2.75 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 1.19 สังคมพืชป่าสนเขา 4.57 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 1.98 สังคมพืชทุ่งหญ้า 0.51 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 0.22 และพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สังคมพืชป่าไม้ 5.27 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 2.28
- สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น กระต่ายป่า และกิ้งก่าบิน เป็นต้น 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการพัฒนาบ้านพัก ลานจอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้าสวัสดิการ
        - อุทยานแห่งชาติลานสาง อยู่ห่างจากตัวเมืองตากไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 และแยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ตาก - แม่สอด เป็นระยะทางประมาณ 19 กม. ถึงหลักกิโลเมตรที่ 12-13 แยกซ้าย ไปตามถนนลาดยางเข้าอุทยานแห่งชาติลานสางประมาณ 1 กม. จากจังหวัดตากถึงอุทยานแห่งชาติลานสาง 20 กม. ระยะทางจากอำเภอแม่สอดถึงอุทยานแห่งชาติลานสาง มีระยะทาง 70 กม

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติลานสาง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5589 4640
ที่อยู่: -
อีเมล: lansangtak14@gmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก