สถานที่ตั้ง

จังหวัด พะเยา อำเภอ อำเภอเมืองพะเยา ตำบล บ้านสาง 56000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่งคำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมือง หมายถึง "บึง" มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นบึงธรรมชาติที่งดงามน้ำใสสะอาด ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น สามารถมองเห็นควเมืองพะเยาและเเนวทิวเขาสลับซับซ้อนงดงามมาก เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาหมาเทศ ปลานิล ปลาไน ปลาข้างลาย ปรากราย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจักรยานน้ำ กระดานโต้ลม และเรือไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะชมทัศนียภาพรอบกว๊านพะเยา ในเทศกาลลอยกระทงมีการประกวดกระทงชนิดต่าง ๆ ประกวดนางนพมาศ รวมทั้งการเเข่งเรือและกีฬาทางน้ำ

     กว๊านพะเยา ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ความอุดมสมบูรณ์ของสังคมพืช เป็นที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และเป็นแหล่งรองรับนกอพยพต่างๆ สามารถอ่านละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กว๊านพะเยา พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ