ละติจูด 16.2 , ลองจิจูด 102.9 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

หินร่อง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        หินร่อง เป็นลานหินกว้าง 20 เมตร ยาว 150 เมตร บนลานหินมีหลุมบ่อ (Pot Hole) ที่เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นร่องลึกหลายสิบหลุม บางหลุมมีน้ำขังอยู่ตลอดปี กลางลานหินมีพระพุทธรูปทางเหลืองปางประทานพร สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ใกล้ลานหินเป็นที่พักสงฆ์หินร่อง บริเวณโดยรอบเป็นป่าห่างไกลชุมชน

ประเภทการใช้ประโยชน์

        หินร่อง เป็นลานบุญบั้งไฟขอฝนของชาวบ้านเป็นครั้งคราวในฤดูเเล้ง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 แยกขวาเข้าไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 14 กิโลเมตร

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        บริเวณพื้นที่หินร่องค่อนข้างรกร้างกันดาร ไม่ได้รับการอนุรักษ์ดูเเล มีการขีดเขียนบนลานหิน

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.ดอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4399 7521
ที่อยู่: ถนนหนองเขื่อน-หนองแหน
อีเมล: contact@tamboldonklang.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ภาพหลัก