ละติจูด 8.078056 , ลองจิจูด 98.920833 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

เขาขนาบน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เขาขนาบน้ำ เป็นเขาหินปูนสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมืองกระบี่ สองฝั่งเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ และมีน้ำทะเลล้อมรอบ ก่อให้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ นอกจากนี้ยังมีเพิงผา โพรงถ้ำ สามารถขึ้นไปเที่ยวถ้ำบนเขาได้ ภายในมีหินงอกหินย้อยและเป็นสถานที่ที่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโครงกระดูกของกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งแต่ล้มตายลง เนื่องจากเกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน 

ประเภทการใช้ประโยชน์

      เป็นเเหล่งเรียนรู้เเละท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของตัวเมืองกระบี่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ การเข้าถึงโดยทางเรือเท่านั้น

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7562 7111
ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 7
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก
แผนที่