สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเต่างอย ตำบล จันทร์เพ็ญ 47260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกผาผึ้ง สูงประมาณ  10  เมตร   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผายล  ประมาณ  800   กิโลเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่บ้าน  ห้วยหวด  ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  สามารถเดินชมได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตก  ซึ่งมีพืชพรรณและดอกไม้ป่านา ๆ ชนิดขึ้นอยู่มากมายตามฤดูกาล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -