สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอภูผาม่าน ตำบล วังสวาบ 40350

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกที่มีความสวยงาม  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่เกิดจากห้วยตาดฟ้า ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น (อยู่ระหว่าง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนเเก่น และ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งน้ำตกสายนี้ จะรวมมาจากน้ำตกชั้นเล็กๆ ที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นขั้นบันได มีความสูงประมาณ 80 เมตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -