สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอกะปง ตำบล คุระ 82150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกตำหนัง ตั้งอยู่ในเขตของ อุทยานแห่งชาติศรีพังงา  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 60 เมตร สายน้ำไหลมาจากหน้าผาหิน ทิ้งตัวลงสู่ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำใหญ่ มีปริมาณน้ำมาก  มีปลาพวงจำนวนมาก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -