ละติจูด 8.527319 , ลองจิจูด 99.783365 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกพรหมโลก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากเขาหลวง มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้น เปิดบริการให้เข้าชมได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานวังบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาหินกว้าง สายน้ำไหลผ่านแผ่นหินลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง สวยงามมาก น้ำตกแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ตำนานความเชื่อ

        ความเป็นมาชื่อของ “น้ำตกพรหมโลก” ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำตกพรหมโลกมีสภาพที่สูงชันประกอบกับมีต้นไม้และพรรณไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านสมัยก่อนเชื่อกันว่าสถานที่บริเวณนี้เป็นสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิต ณ สถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะเทพชั้นพรหมทั้งโลกได้มาสิงสถิตบนชั้นน้ำตกจึงได้ตั้งชื่อ “น้ำตกพรหมโลก” มาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        น้ำตกพรหมโลกถือเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวคือ เมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จประพาสและได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ที่หน้าผาชั้นน้ำตกชั้นที่ 1 หนานบ่อน้ำวน และ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลกนี้อีกครั้ง 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกพรหมโลกประกอบด้วยหินทรายผสมหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อย
        - มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ป่าดิบเขาขึ้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1000 เมตรขึ้นไป พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ เหมือด กำยาน แดงเขา ก่อเขา บุญนาคเขา และจำปูนช้าง เป็นต้น ป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตะเคียนทราย สยาขาว กระบากดำ กระบากขาว พันจำ หลุมพอ เอียน เชียด อบเชย เทพทาโร จำปาป่า ก่อ แดงคาน แดงเขา ยมป่า กุหลาบเขาหลวง เต่าร้างยักษ์ หวายหอม หวายไม้เท้า ไผ่เกรียบ ก้ามกุ้งหลายชนิด และมะหาด เป็นต้น
        - สัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น สมเสร็จ เลียงผา ลิงกัง ลิงเสน ค่างดำ ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะนีธรรมดา เสือลายเมฆ เสือดำ เสือโคร่ง หมีหมา เก้ง กวางป่า เม่นหางพวง สัตว์จำพวกนก เช่น นกอินทรีดำ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกหว้า นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกกก นกชนหิน นกโพระดกหลากสี นกพญาปากกว้างท้องแดง และนกกินปลี เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ลานจอดรถ ศาลาที่นั่งพัก จุดตรวจ ทางเดินขึ้นลงน้ำตก
        - การเข้าถึง จากนครศรีธรรมราช ตามทางหลวงหมายเลข 4016 (นครศรีฯ-พรหมคีรี) ผ่านอำเภอพรหมคีรี กม.ที่ 21-22 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4132 เข้าถนนลาดยางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ  

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7530 0494
ที่อยู่: หมู่ 4 บ้านร่อน
อีเมล: Khao_luang@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่