ละติจูด 19.663686 , ลองจิจูด 100.376895 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกหินปูนชั้นเดียวขนาดเล็กมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี สูงประมาณ 25 เมตร จุดเด่นของน้ำตกภูซางอยู่ตรงที่เป็นกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน สามารถอาบน้ำ เล่นน้ำ เนื่องจากต้นน้ำเป็นบ่อน้ำซับอุ่น สภาพป่ารอบบ่อน้ำซับอุ่นเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกภูซาง ประกอบด้วยหินประเภทหินปูน ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยแนวเขาของดอยม่อนเลี้ยม ที่แผ่ตัวครอบต้นน้ำของน้ำตกภูซาง ลำน้ำของต้นน้ำนี้ไหลจากร่องเขาที่โอบล้อมในแต่ละด้านลงมารวมกันที่ต้นน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา โดยตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 440-460 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
       - มีน้ำไหลตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ มีลักษณะของป่าเบญจพรรณ พืชพรรณที่พบ เช่น สักแดง ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เก็ดแดง เป็นต้น  
        - สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบได้ในบริเวณน้ำตก เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ร้านค้าสวัสดิการ บ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องประชุมสัมมนา ลานจอดรถ
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 79 แยกเข้าถนนสบ-ปง ประมาณ 9 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1093 อีกประมาณ 5 กิโลเมตร

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติภูซาง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5407 0205
ที่อยู่: เลขที่ 146 หมู่ที่ 8
อีเมล: phusang.np@hotmail.co.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก