ละติจูด 7.486577 , ลองจิจูด 99.895226 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกบ้านโตน ตำบลลำสินธุ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกบ้านโตน หรือน้ำตกโตนแพรทอง เป็นน้ำตกที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายากและมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านโขดหินก้อนใหญ่น้อย มีฝนตกตลอดทั้งปี สามารถลงเล่นน้ำได้ ปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้สร้างเขื่อนในเขตต้นน้ำ เพื่อผลิตกระเเสไฟฟ้าขนาดเล็ก ในเขตต้นน้ำห่างจากน้ำตกประมาณ 3 กิโลเมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        น้ำตกบ้านโตนประกอบด้วยหินทรายและหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในบริเวณนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขา เนิน และที่ราบสูง ซึ่งค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทิศตะวันออกจนจดทะเลสาบสงขลา
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน ฉก ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
        - สัตว์ป่า พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ  หมีคน เสือปลา เก้ง กระจงควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ และสัตว์ประเภทอื่น คือ นก สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  ปลา และแมลง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการพัฒนา

         เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการพัฒนาลานจอดรถและที่นั่งพักรวมทั้งมีห้องน้ำไว้ให้บริการ
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง-ตรัง) กม.ที่ 26 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4122 ไปอำเภอกงหรา กม.ที่ 57 เลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 5 กิโลเมตร
 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7482 9573
ที่อยู่: บ้านนาวง หมู่ที่ 1
อีเมล: khao_bantad@hotmail.co.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก