ละติจูด 19.490904 , ลองจิจูด 97.957871 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกผาเสื่อ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกผาเสื่อ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่สะงาในพม่าไหลผ่านโขดหินใหญ่มี 6 ชั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึก ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างกว่า 15 เมตร น้ำตกลงมา กระทบแผ่นหินกระเด็นเป็นฝอยสวยงาม และสองข้างน้ำตกมีแผ่นหินลักษณะคล้ายเสื่อปูลาดอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าทึบที่มีความชุ่มชื้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกผาเสื่อ ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกผาเสื่อตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเขาที่ระดับความสูงประมาณ 410 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบพื้นที่ด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นร่องเขาแคบเนื่องจากสันเขาที่ล้อมสองด้านนั้นมีลักษณะแคบเข้าหากัน ซึ่งตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญ เช่น ตะแบก มะค่าโมง ประดู่ แดง ไทร  งิ้วป่า  เป็นต้น
        - สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น หมูป่า กระต่ายป่า นกหลากหลายชนิด เป็นต้น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

        อ่างเก็บน้ำแม่ละงา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน - ปาย) ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 มีทางแยกซ้ายเข้าถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท 1120 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงน้ำตก

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5369 2055
ที่อยู่: 70 หมู่ 1
อีเมล: np_thumpla@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ