ละติจูด 12.915006 , ลองจิจูด 101.73679 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำไส) ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกเขาชะเมา เป็นน้ำตกที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาชะเมา ไหลลงมาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวพักผ่อน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกเขาชะเมา ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียนลักษณะเป็นหินปูนซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 380 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โอบล้อมไปด้วยภูเขาลูกโดด จึงเหมือนกับอยู่ลึกในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา ตัวพื้นที่น้ำตกมีความลาดชันลงมาตามแนวลาดเขา น้ำตกไหลเป็นลำดับชั้นทั้งหมดรวม 8 ชั้น ได้แก่
        1. "วังหนึ่ง" ลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธาร มีแอ่งน้ำตามจุดต่าง ๆ
        2. "วังมัจฉา" มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลึก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปลาพลวงจำนวนมาก บริเวณด้านเหนือของแอ่งมีชั้นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นกันลงมา
        3. "วังมรกต" มีแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ ด้านล้างมีโขดหินขนาดใหญ่ลาดเอียงลงไปสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเล่นน้ำ 
        4. "วังไทรงาม" มีแอ่งน้ำลึกที่มีต้นไทรขึ้นอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก
        5. "ผากล้วยไม้" ในช่วงต้นปีจะมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่บนผาน้ำตก ออกดอกหลากสีสันให้ได้ชม
        6. "ช่องแคบ" ชั้นนี้มีลักษณะของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินเป็นชั้น ๆ ในระยะทางยาว
        7. "น้ำตกหกสาย" ชั้นนี้มีความสูงกว่า 7 เมตร ชั้นนี้สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะเห็นน้ำไหลลงมาเป็นสายถึง 6 สาย สวยงามมาก และจะมีแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำให้ได้ลงเล่น
       8. "ผาสูง" ชั้นสุดท้าย จุดสูงสุดของน้ำตก ห่างจากชั้น 7 ถึง 1 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างลำบาก เมื่อมาถึงจะพบกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงแตกเป็นละอองปกคลุมไปทั่ว
        - มีปริมาณน้ำมากในฤดูฝน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้มากในบริเวณน้ำตก เช่น ต้นไทร และที่สำคัญยังมีต้นยางกล่องยักษ์ซึ่งเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง 
        - สัตว์ป่าที่สำคัญ และพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ คือ ปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ชุกชุม นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่าง ๆ และผีเสื้อที่สามารถพบเห็นในพื้นที่อีกด้วย

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางได้โดย ถ้าออกจากกรุงเทพฯ จะผ่านเส้นทางสายมอเตอร์เวย์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เมื่อถึง อ.แกลง เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ประมาณ 7 กม. จะถึงบ้านเขาดินแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3377 อีก 17 กม. ถึงหมู่บ้านน้ำใส จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 1 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3802 0510 (VoIP), 0 3889 4378
ที่อยู่: -
อีเมล: chamao_@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก