ละติจูด 9.735278 , ลองจิจูด 100.014108 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84280

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกแพง เป็นน้ำตกที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและหายาก เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตประกาศของอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ น้ำตกมีน้ำเกือบตลอดปี แต่ปัจจุบันน้ำน้อยลง มีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ทางสองแพร่ง ธารกล้วยไม้ ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผา มีทางเดินศึกษาธรรมชาติใต้ทางเข้าสู่น้ำตก และมีจุดชมวิวบริเวณยอดเขาหรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเข้ามาชมความงามของน้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกเขาเเพงประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่าง ๆ รอบเกาะ โดยมียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน
         - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งน้ำน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

         - พืชพรรณ พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง และหลาวชะโอน เป็นต้น ป่าดิบแล้งพบขึ้นปกคลุมตามไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ข่อยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน และยอป่า เป็นต้น
        - สัตว์ป่าจำแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง พญากระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนูชนิดต่างๆ นก ได้แก่ เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเอี้ยง นกขุนทอง อีกา นกดุเหว่า นกกวัก นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเขา นกเขาเขียว และนกปรอดคอลาย เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่า ตะพาบน้ำ กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งเหลน ตะกวด งูเห่า งูจงอาง งูเขียว และงูเหลือม เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ และเขียดชนิดต่าง ๆ และปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง และปูน้ำตก  เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 

โครงการพัฒนา

    

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ทางเดินไปสู่น้ำตก บันไดและราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
        - การเข้าถึง จากท่าเรือท้องศาลา ไปตามเส้นทางท้องศาลา-บ้านโหลกหลำ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ ทางแยกขวาไปทางขวา ประมาณ 700 เมตร เข้าที่ทำการอุทยาน เดินเท้าเข้าน้ำตกอีกประมาณ 1 กิโลเมตร 
 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (เตรียมการ): สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 09 4784 4498
ที่อยู่: 108 หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน
อีเมล: pangwaterfall_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก