ละติจูด 18.027762 , ลองจิจูด 102.365499 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกธารทอง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกธารทองเดิมชื่อ "น้ำตกผาตั้ง" ต่อมาตั้งชื่อตามชื่อวัดเทพธารทอง เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร เป็นระยะลดหลั่นกันไป ตอนล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ และมีลานหินน้ำไหลลงสู่เเม่น้ำโขง ในแอ่งน้ำสามารถลงไปเล่นอาบน้ำได้ ในฤดูฝนจะมีน้ำมาก ในฤดูเเล้งน้ำน้อย แต่ช่วงเวลาที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกธารทองประกอบด้วยหินดินดานและหินทราย ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลาดเชิงเขา มีลำห้วยไซงัวไหลผ่านเป็นลำธารน้ำตกธารทองแล้วไหลลงแม่น้ำโขง
        - มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ รอบน้ำตกเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เด่นขนาดไม่ใหญ่นัก ได้แก่ กระบก ตะแบก มะพอก และประดู่ป่า และมีป่าไผ่ขึ้นทดแทนป่าเดิม
        - สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น นก กิ้งก่า หนู งู เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 211 บริเวณกิโลเมตรที่ 74 ก่อนถึงอำเภอสังคม

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง
หมายเลขโทรศัพท์: ติดต่อผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 0 4222 1725
ที่อยู่: ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก