ละติจูด 9.655556 , ลองจิจูด 99.665833 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

เกาะเเม่เกาะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ทะเลใน เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เกิดจากแอ่งหินปูนที่ยุบตัวเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีรูปเป็นวงรีอยู่กลางเกาะแม่เกาะ หนึ่งใน 42 เกาะของหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นเกาะที่ถือว่ามหัศจรรย์ที่สุดของหมู่เกาะอ่างทอง มีเนื้อที่ประมาณ 41 ไร่ มีอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมกับทะเลนอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 เมตร ยาว 350 เมตร น้ำลึกประมาณ 7 เมตร จะมีน้ำขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลภายนอก มีทางเดินสะดวก สามารถเดินขึ้นชมวิว ด้านบนของทะเลในได้ ระยะทางบันไดประมาณ 150 เมตร เป็นแหล่งกล้วยไม้หายาก (รองเท้านารี ช่องอ่างทอง)

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        มีลักษณะเป็นธรณีสัญฐานแบบคาสต์ ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสารละลายหินปูนร่วมกับการทับถมของซากสัตว์จนกลายเป็นหินเข็งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้ชั้นหินปูนยกตัวสูงเป็นภูเขา ต่อมาถูน้ำชะจนกลายเป็นหลุม เป็นบ่อขึ้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ พบเห็นอุปกรณ์ก่อสร้างกองอยู่บริเวณริมหาด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณเป็นพืชดั้งเดิม

ประเภทการใช้ประโยชน์

       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเเละมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของหมู่เกาะอ่างทอง และของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        - มุมมองทะเลในจากจุดชมวิวมีความสวยงามไม่มีสิ่งก่อสร้างบดบัง
        - ทางขึ้นไปยังจุดชมวิวก่อสร้างด้วยเหล็ก ในบ้างช่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง โดยสารทางเรือ จากท่าเรือบ้านดอน (อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) หรือต่อไปถึงเกาะสมุย แล้วขึ้นเรือจากหน้าทอน มีเรือด่วนหรือเรือทัวร์จากบริษัททัวร์ต่าง ๆ ไปเช้าเย็นกลับ เรืออกเวลา 8.30 น.

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7728 6025, 0 7728 0222
ที่อยู่: 145/1 ถ.ตลาดล่าง
อีเมล: np_angthong@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก