สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอปราณบุรี ตำบล ปากน้ำปราณ 77220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นหาดที่มองเห็นเขากะโหลก ซึ่งช่วยให้ทัศนียภาพของหาดสวยงามมากขึ้น  รวมทั้งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เดิมหาดนี้เป็นหาดที่ติดกับเขากะโหลก เลยตั้งชื่อหาดตามชื่อเขา บริเวณเขาหัวกะโหลกตั้งเป็นวนอุทยานทิ้าวโกษา มีสิ่งศักดิ์อยู่ในบริเวณเขาเพื่อให้ประชาชนสักการะ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นภูเขาหินปูน ยื่นลงไปในทะเล ทำให้มีลักษณะเป็นภูเขาอยู่ในทะเลครึ่งหนึ่งและบนบก ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่อยู่ในทะเล เมื่อน้ำลงจะปรากฏเป็นชายหาดทรายทอดยาวมีสีขาวนวลละเอียดมีความสะอาดมาก

หาดทรายยาว ขาว ละเอียด มีบรรยากาศเงียบสงบ นอกจากนี้บริเวณชายหาดยังมีกิจกรรมประมงและชุมชนประมงตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของตัวหาด

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

  • เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้ที่ต้องการบรรยากาศที่เงียบสงบ
  • การทำประมง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขี้นเพื่อรองรับกับนักท้องเที่ยวที่มาเยือน ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป