สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอแหลมงอบ ตำบล บางปิด 23120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างตามธรรมชาติที่สวยงาม ชื่อหาดอ่าวตาลคู่มาจากต้นตาลคู่ขึ้นใกล้ๆ กับหาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะเป็นหาดทรายโค้ง นับได้ว่าเป็นหาดที่ต่อเนื่องมาจากชายทะเลจังหวัดจันทบุรี ความยาวของหาดประมาณ 1 กิโลเมตร พื้นทรายราบ สีค่อนข้างแดง มีโขดหินอยู่ประปราย โดยจากอ่าวตาลคู่สามารถมองเห็นเกาะช้างได้

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน ส่วนมากนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวช่วงเทศกาล 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณริมชายหาดมีร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักตากอากาศอยู่บ้าง 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -