สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอคลองใหญ่ ตำบล ไม้รูด 23110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นโครงสร้างตามธรรมชาติที่สวยงาม  ชายหาดที่มีความใสของน้ำ เม็ดทรายเนื้อละเอียดสีขาว เพราะในเนื้อทรายนั้นจะมีส่วนผสมของแร่เซลิก้า

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

      มีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ ช่วง พ.ศ.2522 บริเวณทางเข้าสู่ชายหาดเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชาจำนวนมาก ปัจจุบันยังพบเสาบ้านที่เหลือไว้ตามเส้นทางให้เห็น

      หาดบานชื่น เดิมชื่อว่า หาดมะโร ต่อมาเจ้าของที่ได้บริจาคที่ดินบริเวณหน้าหาดจำนวน 14 ไร่ ให้ทางจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อ พ.ศ. 2527 ขณะที่นายทองคำ บานชื่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อหาดเป็น หาดบานชื่น 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะหาดเป็นหาดทรายขาวละเอียดมาก เวลาย่ำเท้าลงพื้นทรายจะนุ่ม รู้สึกถึงความแน่นของทราย คลื่นลมสงบเล่นน้ำทะเลได้ 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างถนนเลียบชายหาด 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ศาลาที่พักตลอดแนวชายหาด มีร้านค้า และบังกะโลไว้บริการนักท่องเที่ยว  ร้านค้าร้านอาหาร  และจุดบริการม้านั่งริมชายหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -