สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอเกาะช้าง ตำบล เกาะช้าง 23170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างของธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  หน้าหาดจะมีความยาว 2.5 กิโลเมตร น้ำทะเลใส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดทรายขาวสะอาด ความยาวของหาดประมาณ 6 กิโลเมตร บางช่วงของหาดมีก้อนหินอยู่บนหาดจำนวนมาก หาดทรายขาวมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าค่าใช้จ่ายถูก และยังคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรม

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ถูกพัฒนาเป็นบังกะโล ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยบริการ ตลอดจนมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน เช่น เล่นน้ำ ขี่จักรยาน พายเรือคะยัค เป็นต้น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -