ละติจูด 7.214444 , ลองจิจูด 100.595278 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

หาดสมิหลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        หาดสมิหลา เป็นชายหาดที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่หายากและสวยงาม รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมาก ที่เรียกว่า "หาดทรายแก้ว" มีป่าสนร่มรื่น จากหาดสมิหลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว บริเวณหาดมีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ ดูร่มรื่น หาดสมิหลาเป็นชายหาดที่มีบรรยากาศสงบ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนชมวิว
        นอกจากนี้ หาดสมิหลายังเป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้เเล้วและได้สนับสนุนเงินงบประมาณเบื้องต้นบางส่วนให้แก่จังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการดำเนินงานตามแผนการจัดการฯ นั้น ๆ

ตำนานความเชื่อ

        บริเวณหาดมีรูปปั้นนางเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหาดสมิหลา มีเรื่องเล่าว่า หญิงสาวมารอสามีที่ออกทะเล แต่รอสามีก็ไม่กลับมา เมื่อมีผู้มาพบเห็นและถามเธอ จะตอบว่า สามีลา ภายหลังคำนี้ เรียกเป็นว่า สมิหลา 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ห่างจากตลาดสดเทศบาลไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7431 1015
ที่อยู่: ถนนราชดำเนิน
อีเมล: info@songkhlacity.go.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
อื่นๆ