สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอแม่แจ่ม ตำบล ท่าผา 50270

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีใสไม่มีสี แต่มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

บริเวณโป่งเป็นหญ้าท้องถิ่น

ประเภทการใช้ประโยชน์

บริเวณพื้นที่จะเปิดโล่ง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีห้องน้ำ ลานนั่งพัก ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -