สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอแม่อาย ตำบล ท่าตอน 50280

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ทรายมีลักษณะเป็นแป้งและมีดินที่เหนี่ยว น้ำใส่มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย

ประเภทการใช้ประโยชน์

ส่วนมากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

รูปแบบไม่โดดเด่น ถูกถนนตัดผ่านและมีการบดบังด้วยต้นไม้

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีศาลาและห้องน้ำ แต่ปัจจุบันไม่มีการบำรุงรักษาจึงผุพัง ทิ้งร้าง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -