สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอแม่จัน ตำบล ป่าตึง 57110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีลานโล่งปกคลุมไปด้วยหญ้า

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ภายในมีความสวยงามโดดเด่นที่มีน้ำพุงสูง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

 มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งร้านค้า  ลานที่จอด ศาลานั่งพัก อาคารบ่อน้ำแร่

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -