สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอแม่สรวย ตำบล แม่สรวย 57180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีบริเวณโดยรอบปูด้วยหญ้า มีการสร้างอาคารเพื่อปรับภูมิทัศน์ แค่ไม่มีการใช้ประโยชน์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มุมมองโดยรอบมีความสวยงาม รายล้อมด้วยภูเขา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีศาลา ม้านั่ง อาคารร้านค้า ไว้บริการ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -