ละติจูด 18.836944 , ลองจิจูด 99.471667 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน เป็นน้ำพุร้อนที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีบ่อน้ำร้อน 9 บ่อ ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 75-80 องศาเซลเซียส มีธารน้ำร้อนเเละน้ำเย็นไหลมาพบกัน

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - น้ำพุร้อนเเจ้ซ้อน สันนิษฐานว่าใต้ผิวโลกลึกลงไประดับ 1,000 เมตร มีหินแกรนิตที่ยังสะสมตัวอยู่ได้แผ่ความร้อนสู่หินข้างเคียง ในขIะเดียวกันน้ำจากผิวดินก็ได้ไหลซึมลงไปเป็นน้ำใต้ดินปะทะกับหินร้อนดังกล่าวกลายเป็นสารระเหยที่มีอุณภุมิสูงและความดันสูง เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวดินตามรอยเเยกและรอยเลื่อนของชั้นหินใต้เปลือกโลก เกิดเป็นลานบ่อน้ำพุ   
       - ภูมิทัศน์ มีพื้นดาดแข็งอยู่ทั่วบริเวณ การปรับแต่งเน้นเพื่อการใช้ประโยชน์และความสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

    พืชพรรณ ส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณต่างถิ่นนำเข้ามาจัดสวน มีไม้ท้องถิ่นเดิมตามธรรมชาติอยู่บ้าง
    

ประเภทการใช้ประโยชน์

    การใช้ประโยชน์ ปัจจุบันน้ำพุร้อนเเจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นแหล่งนันทนาการ ฟื้นฟูสุขภาพ/ธรรมชาติบำบัด


สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

    - มุมมองบริเวณบ่อน้ำพุร้อนมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นลานหินค่อนข้างกว้าง สามารถมองเห็นในระยะไกล ไม่มีการบดบังมุมมองจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
     - พบพื้นดาดแข็งน้อย ได้แก่ การสร้างระบบทางเดินเท้า มีการจัดลำดับการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน
การวางตำแหน่งอาคารเหมาะสม มีลักษณะเกาะกลุ่ม สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ดี

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

    - ลานจอดรถ บ้านพักนักท่องเที่ยว ศาลานั่งพัก ห้องน้ำและห้องสุขา พื้นที่กางเต็นท์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง      ห้องอาบน้ำแร่รวม ห้องอาบน้ำแร่เดี่่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และมีการทำทางเดินเป็นพื้นแข็งประดับหินเป็นลานกว้าง
     - การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1035 (ลำปาง-วังเหนือ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 54 แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1252 ผ่านกิ่งอำเภอเมืองปาน เป็นถนนลาดยางอีก 25 กิโลเมตร จะถึงก่อนบริเวณที่เป็นน้ำตกแจ้ซ้อนประมาณ 1 กิโลเมตร 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
หมายเลขโทรศัพท์: 08 9851 3355
ที่อยู่: -
อีเมล: chaeson_np13@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
อื่นๆ