ละติจูด 7.759076 , ลองจิจูด 98.303591 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        แหลมพรหมเทพ เป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโขดหินลาดลงสู่ทะเล อยู่ระหว่างหาดในหานและหาดราไวย์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกทะเล หญ้าที่ขึ้นบนแหลมในฤดูฝนจะมีสีเขียว ฤดูเเล้งจะเป็นสีเหลืองทองเมื่อกระทบกับแสงเเดดยามลับขอบฟ้า และมีต้นตาลขึ้นตามธรรมชาติบนแหลมด้วย
        นอกจากนี้ บริเวณเเหลมพรหมเทพยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานที่บริเวณประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ เพื่อแสดงพระเกียติคุณและพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อกองทัพเรือ พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามให้เป็น องค์พระบิดาของทหารเรือไทย ส่วนประภาคารกาญจนาภิเษก เป็นประภาคารที่ชาวภูเก็ตและกองทัพเรือร่วมกันสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 และประภาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญแห่งท้องทะเลอันดามัน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมหินของหน่วยหินหาดกะตะแกรนิต พบเห็นแนวรอยแตกได้อย่างชัดเจนตลอดทางเดินลงไปตรงแหลม ลักษณะเนื้อหินเป็นหินแกรนิต สีเทาขาว ชมพูขาว ขาว และน้ำตาลเทา ส่วนใหญ่พบเป็นหินเนื้อดอก มีบางส่วนที่แสดงเม็ดแร่ขนาดเท่า ๆ กัน อายุหินแกรนิตชุดนี้ประมาณ 98 ± 7 ล้านปี 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแหลมที่ทอดตัวยาวไปสู่ทะเล
        - ดินปนทราย
        - ภูมิทัศน์ จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสู่แหลมที่เป็นโขดหิน สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วพิสดารอยู่ด้านหน้าแหลม และทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน บริเวณลานจอดรถมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าและต้นตาลโตนด

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่

โครงการพัฒนา

        โครงการ “คืนต้นตาลให้แหลมพรหมเทพ” (โดยเทศบาลตำบลราไวย์ ปี 2553)

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ถนนลาดยาง ลานจอดรถ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำ บันไดทางเดิน ถังขยะ และร้านจำหน่ายของที่ระลึก 
        - การเข้าถึง จากตัวเมืองไปตามถนนฉลอง-ราไวย์ ผ่านห้าเเยกฉลองไปทางหาดราไวย์ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7661 3801
ที่อยู่: ถนนวิเศษ หมู่ที่ 6
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก