สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอหนองปรือ ตำบล หนองปรือ 71220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 3 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน ดินร่วน ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และหญ้าสนาม

น้ำ น้ำใสไม่มีสีและกลิ่น

ภูมิทัศน์ ไม่หลงเหลือสภาพเดิม  มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ธรรมชาติแต่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและมีจำนวนมาก ไม่เห็นถึงธรรมชาติเดิมของธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.สระน้ำ          5.บ้านพัก

2.บ่อแช่ตัวรวม  6.ศาลานังพัก

3.ห้องสุขาแยกชาย หญิง 7.ลานจอดรถ

4.บ่อน้ำล้น 8.อาคารอำนวยการ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -