สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ อำเภอบ้านคา ตำบล บ้านบึง 70180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 1 จุด

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  เป็นบ่อน้ำร้อนแบบบ่อธรรมดา ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร ความร้อนประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งท่องเที่ยวการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และสถานที่กางเต็นท์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อมีคนจำนวนมากมายืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือ หรือ เคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำพุพุ่งมาเหนือผิวน้ำ ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ แต่ผู้ที่จะลงอาบน้ำร้อนจะต้องลงไปแช่น้ำเย็นที่อยู่บริเวณใกล้กันเสียก่อน ซึ่งน้ำเย็นนี้เป็นน้ำแร่ที่ไหลมาจากธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิ เพราะหากลงไปแช่น้ำร้อนทันที ก็อาจเกิดอันตรายได้ เพราะปรับอุณหภูมิไม่ทัน โดยผู้ที่ลงแช่น้ำร้อนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ผู้เล่นไม่ควรที่จะลงแช่น้ำร้อนทั้งตัวภายในเวลาเดียวกัน แต่ควรแช่ร่างกายลงไปทีละส่วน และไม่ควรแช่เกิน 20 นาที สำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ เพราะอาจทำให้แน่นหน้าอก หรือเกิดอาการหน้ามืดได้  น้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนเนื่องจากได้รับการเล่าและบอกต่อกันมาว่าการแช่น้ำร้อนที่นี่ ทำให้สุขภาพดีขึ้น โรคที่เคยเป็นก็บรรเทาอาการลง  บริเวณใกล้ๆกันมีอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระทิงก่อนถึงบ่อน้ำร้อนและหน่วยพิทักษ์โป่งกระทิง (หน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน) นอกจากนี้ภายในอุทยานฯยังมีบ้านพักผกากรองไว้รับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย ติดต่อได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน  เป็นกรวดมีการซะล้างหน้าดิน

น้ำ น้ำใส ไม่มีกลิ่น

ขยะ พบขยะแต่มีจำนวนน้อย

ภูมิทัศน์ โดยรวมนั้นยังไม่มีไรโดดเด็น แต่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีพรรณไม้จัดสวนบ้าง

ประเภทการใช้ประโยชน์

ป่าผสมผลัดใบ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มุมมองจากโป่งพุร้อนจะเห็นเนินเขา และพื้นที่ธรรมชาติ โดยรวมเป็นพื้นที่ธรรมชาติและเป็นที่ราบเชิงเขา

โครงการพัฒนา

มีโครงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีี่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.การก่อขอบปูนกั้นตก   6.ไฟส่องสว่าง

2.เต็นคลุมส่วนบ่ออาบน้ำ 7.สะพานข้ามลำธาร

3.ป้ายห้าม และเตือนภัย  8.ซุ้มเครื่องดื่ม

4.ถังขยะ 9.บอร์ติดประกาศ

5.เก้าอี้   10.ลานจอดรถ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -