ละติจูด 16.545278 , ลองจิจูด 104.13 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ภูผาผึ้ง (สะพานหิน) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ภูผาผึ้ง (สะพานหิน) เป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทำแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้เเล้ว ซึ่งลักษณะของสะพานหิน เป็นลานหินกว้างบนยอดเขา มีรูปทรงที่แปลกตา ลาดไปสู่แอ่งน้ำเล็ก ๆ อยู่ในเขตป่าสงวนดงหมู และบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวป่าที่สมบูรณ์ มีเทศกาลของชาวภูไทในช่วงเดือนตุลาคมบนลานหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของสะพานหิน เป็นภูเขาหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาขนาดเล็ก ที่มีสะพานหินซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานที่มีรูปลักษณ์สวยงาม
        - ดินร่วนปนทราย
        - ภูมิทัศน์ บนยอดเขามองเห็นสภาพป่าและลานหินที่รูปลักษณ์น่าสนใจ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ เป็นป่าเบญจพรรณ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        สะพานหิน เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สำหรับศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่นเเละใกล้เคียง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2042 บริเวณกิโลเมตรที่ 52 แยกเข้าถนนลูกรัง รพช. ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านโคกโต้งและวนอุทยานภูผาวัวแล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       พบเห็นขยะเล็กน้อยในพื้นที่

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4384 0422
ที่อยู่: 288 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยม่วง
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก