ละติจูด 17.325833 , ลองจิจูด 101.666389 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ถ้ำผาพวง (ถ้ำผาพุง) ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ถ้ำผาพวง (ถ้ำผาพุง) เป็นถ้ำขนาดใหญ่ปากถ้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ถ้ำลึกประมาณ 160 เมตร บริเวณปากถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระอาจารย์ประยุทธ  ธัมมยุตโต บริเวณทางขึ้นร่มรื่น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจของชาวบ้านในท้องถิ่น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

       การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 331 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2140 บริเวณกิโลเมตรที่ 11 แยกเข้าถนนลูกรังอีกประมาณ 300 เมตร แล้วเดินเท้าปีนบันไดสู่ยอดเขาอีกประมาณ 300 เมตร 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        ขาดการดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันการขีดเขียนผนังถ้ำ

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.เขาหลวง จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4287 0511
ที่อยู่: 199 หมู่ที่ 6
อีเมล: admin@kowluang.go.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ภาพหลัก