ละติจูด 18.894721 , ลองจิจูด 98.091094 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ) ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อยู่ในวนอุทยานทุ่งบัวตอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลักษณะของภูเขาเป็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นทะเล ลักษณะเด่นที่น่าสนใจ คือ ในทุกช่วงฤดูหนาวจะมีดอกบัวตองนับล้านชูช่อบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ภูเขา กว่า 1,000 ไร่ อยู่บนยอดดอยสูงราว 1,600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นทัศนียภาพที่สวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน-คาร์บอนิเฟอรัส (SDC) ชื่อว่า หมวดหินแม่ฮ่องสอน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นลมในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯ จะมีป่าธรรมชาติและป่าสนขึ้นสลับกัน
        - ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย
        - ภูมิทัศน์บนยอดดอยแม่อูคอมีความสวยงามในช่วงที่มีดอกบัวตอง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ เป็นป่าดิบเขาและป่าสนเขา ป่าดิบเขาส่วนใหญ่จะพบบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของทุ่งดอกบัวตอง บริเวณลาดเขาและหุบเขามีพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อนก ลักษณะป่าสนเขาจะพบบริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของทุ่งบัวตองเป็นป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนสองใบ และสนสามใบ
        - สัตว์ป่าที่พบ ได้เเก่ ไก่ป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เม่น ตะกวด กระรอก กระแต กระต่ายป่า พังพอน ตุ่น หนู และนกชนิดต่าง ๆ

ประเภทการใช้ประโยชน์

         ปัจจุบันทุ่งบัวตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        ทุ่งบัวตอง เป็นพื้นที่ภูเขาที่อดีตเคยเป็นภูเขาหัวโล้น สภาพโดยรอบจึงเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก แต่เต็มไปด้วยดอกบัวตอง ทำให้ในช่วงที่ดอกบัวตองบานจะงดงามมาก

โครงการพัฒนา

        การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาถนนลาดยาง ห้องน้ำ และจุดบริการนักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร ห้องน้ำ และจุดบริการนักท่องเที่ยว
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 108 (แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 220 จะมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 27 กิโลเมตร ผ่านเข้าไปในทุ่งดอกบัวตอง

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.แม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5361 5987
ที่อยู่: 76 หมู่ที่ 4
อีเมล: muk764@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก