ละติจูด 18.221667 , ลองจิจูด 98.858056 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ถ้ำหลวงผาเวียง เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ถ้าหลวงผาเวียง เป็นถ้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ แต่ได้มีการเสริมแต่งตามสภาพเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีการจัดระบบแสงไฟเพื่อให้สามารถเข้าชมแต่ละส่วนภายในถ้ำ ถ้าหลวงผาเวียงเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความลึกประมาณ 500 เมตร ภายในถ้ำมีช่องชั้นคูหามากมายสลับซับซ้อน มีหินงอกหินย้อยตามมุมต่างๆ เป็นรูปภาพปฏิมากรรมที่วิจิตรพิสดาร แบ่งเป็นส่วนต่างๆ 9 ห้อง ประกอบด้วย ลานรมณีย์ อัคนีโขดหิน เนินไศลงามตา คูหาวิสูตร อุทยานหินวิไล อุ่นไอพิทักษ์ธรณี ชลธีเจิดจรัส สมบัติอมรินทร์ ดอยดินแดนสวรรค์  

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวรหลักกิโลเมตรที่ 101 แยกเข้าทาง รพช. ประมาณ 3 กิดลเมตร ถึงเชิงเขาต้องเดินเท้าเข้าอีก 200 เมตร ถึงปากถ้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       สิ่งก่อสร้างและราวบันไดภายในถ้ำขัดกับสภาพธรรมชาติ มีการทิ้งขยะรอบๆบริเวณ

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.ป่าพลู จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5309 6063
ที่อยู่: 183 หมู่ที่ 1
อีเมล: paplu_12@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ภาพหลัก