ละติจูด 14.299416 , ลองจิจูด 98.982244 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

- ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก เป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี และหายาก ภายในถ้ำมีอากาศปลอดโปร่ง มีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรตระการตา บ้างเป็นรูปคล้ายพระปรางค์ เจดีย์ มีหลายห้อง

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

      มีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยหินเก่า) 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หมายเลขโทรศัพท์: 034-686-024
ที่อยู่: -
อีเมล: saiyok_np23@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ภาพหลัก