ละติจูด 9.727378 , ลองจิจูด 99.108438 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านดวด หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 72210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- ไม่ระบุ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ที่มาของคำว่าถ้ำเขาพลู เนื่องจากบริเวณพื้นที่โดยรอบภูเขาพบพลูป่าเลื้อยขึ้นอยู่ตามต้นไม้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “ถ้ำเขาพลู”

เขาพลู เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 500 เมตร เขาพลูมีเนื้อที่ประมาณ 87 ไร่ มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้นและป่าพรุ ซึ่งมีการค้นพบถ้ำต่างๆ ถ้ำที่ได้รับการพัฒนาให้มีการเข้าชม คือ ถ้ำพระ และรอบภูเขายังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ระหว่างทางสามารถพบเห็นสัตว์ต่างๆ เช่น ลิง กระรอก และนกนานาชนิด

ตำนานความเชื่อ

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเข้ามาปักกลดบริเวณถ้ำเขาพลูและเนื่องจากขณะนั้นบริเวณโดยรอบเขาพลูยังไม่มีบ่อน้ำ พระธุดงค์จึงขุดบ่อน้ำเล็กๆขึ้นเพื่อใช้อุปโภคบริโภค แต่เมื่อตักน้ำปรากฏว่าเป็นน้ำร้อน ไม่ว่าจะย้ายไปขุดบริเวณใดก็ตาม จึงได้บอกให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ทราบและได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ตลอดมา  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นภูเขาหินปูน และพบมีรอยเลื่อนระนองที่ตัดเข้ามาในกลุ่มหินแก่งกระจานทำให้พบพุน้ำร้อน 

พุน้ำร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 3 บ่อ คือ เอื้ออารีย์ธารทิพย์ อมฤตธารา และพฤกษาชลธาร เป็นบ่อน้ำร้อนประเภททั่วไปมีความร้อนประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส) จุดเด่นของพุน้ำร้อนที่นี่ คือ น้ำร้อนไม่มีกลิ่นของกำมะถัน และสารพิษอื่นๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา  ภูเขาหินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ถ้ำเขาพลูมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ในพื้นที่บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ  ต้นพลูป่า (Piper betle Linn.) เป็นที่มาของชื่อบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
        สัตว์ป่า ลิงใต้

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ภูมิทัศน์ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าไม้ภูเขาหินปูน มีความร่มรื่นอากาศเย็นสบาย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างมาก

โครงการพัฒนา

มีโครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ข้อมูล แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว มีกิจกรรม ได้แก่ เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ในปัจจุบัน อบต.สวนแตง ได้นำน้ำร้อนจากพุน้ำร้อนจำนวน 2 บ่อ ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการดึงน้ำร้อนโดยตรงจากธรรมชาติมาให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีการให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ได้แก่ ห้องแช่ส่วนตัว 200 บาท/ชั่วโมง (ไม่เกิน 4 คน/ห้อง) บ่อรวม เด็ก 10 บาท/คน ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน และประชาชนในเขตตำบลสวนแตงจะได้เข้าไปใช้บริการฟรี (แสดงบัตรประชาชน) ทั้งนี้ จากสถิติพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนประมาณ 50 คน/วัน (ข้อมูลจากการสำรวจ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.สวนแตง จังหวัดชุมพร อำเภอละแม
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7797 9216
ที่อยู่: 134 หมู่ที่ 1
อีเมล: nakhonsurat@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก