ละติจูด 14.436906 , ลองจิจูด 98.851137 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกเขาโจน" เพราะน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสู่แม่น้ำแควน้อยแรงมากราวกับกระโจนลงมา น้ำตกไทรใหญ่จะมีน้ำตลอดปี แต่น้ำจะแรงมากในฤดูฝน ความเด่นของน้ำตก คือ ที่ด้านหน้าของน้ำตกอยู่บนลำน้ำแคว นั่นคือสายน้ำจะไหลลงมาจากผาสูงเกือบ 10 เมตรจากส่วนบนลงสู่แม่น้ำแควน้อย จุดที่สามารถชมวิวน้ำตกได้เป็นอย่างดีคือบนสะพานแขวนไทรโยค หากต้องการชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด ต้องนั่งเรือล่องอยู่บนลำน้ำแควน้อย หรือล่องไปกับแพ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วยหินปูนซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่ตั้งของน้ำตกมีลักษณะเป็นที่ราบที่มีความลาดชันเล็กน้อย ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นชั้นหินปูนคล้ายหน้าผาที่ปล่อยน้ำจากห้วยไทรโยคลงสู่แม่น้ำแควน้อย ที่ตั้งของน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
        - มีน้ำไหลตลอดปี
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง รักใหญ่ มะกอกเกลื้อน งิ้วป่า รกฟ้า  มะม่วงหัวแมงวัน เสี้ยวป่า และลูกใต้ใบ เป็นต้น 
        - สัตว์ป่าที่สามารถพบได้เป็นสัตว์ท้องถิ่น เช่น หนูท้องขาว งูเหลือม กระรอกท้องแดง นกกระปูดใหญ่ นกเอี้ยงสาริกา กบทูด คางคกเล็ก คางคกหัวเรียบ จงโคร่ง และพบปลาหลายชนิด เช่น ปลาตะโกก ปลากระสูบ ปลาบ้า ปลาแมว และปลากราย เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        บ้านพัก ค่ายพักแรม สถานที่กางเต๊นท์
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หมายเลขโทรศัพท์: 034-686-024
ที่อยู่: -
อีเมล: saiyok_np23@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก