ละติจูด 14.238521 , ลองจิจูด 99.058321 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 53000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกเขาพัง (น้ำตกไทรโยคน้อย) เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น ที่เรียกว่าน้ำตกเขาพังเนื่องจากบนหน้าผาหินปูนเกิดพังทลายลงมาจนเกิดโขดหินลดหลั่นกันอยู่บริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตามลำธารเล็กๆสู่แอ่งน้ำเบื่องล่าง ด้านบนของน้ำตกมีการค้นพบถ้ำสวรรค์-วังบาดาลซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็ก มีความสวยงามมาก 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

         ลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วยหินปูนซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ด้านบนของน้ำตกที่เกิดจากช่วงความลาดชันของร่องเขาของแนวเขาวง มีลักษณะร่องเขาที่มีความลาดชันมาก และลาดลงสู่ที่ราบเชิงเขา แล้วจึงเป็นที่ตั้งของน้ำตก มีความสูงอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 160 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
        - น้ำไหลน้อยในฤดูแล้ง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ขานาง ขี้อ้าย แดง ตะแบกเลือด เขลง แคหางค่าง งิ้วป่า ตะคร้อ ประดู่ รักใหญ่ มะกอกเกลื้อน และงิ้วป่า เป็นต้น
        - สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณน้ำตก เช่น นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกปรอดคอลาย นกแซงแซว นกกางเขนดง นกจับแมลงจุกดำ นกจับแมลงสีฟ้า จิ้งจกดินลายจุด และงูกะปะ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

       การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเดินทางสะดวกมาก เพราะอยู่ติดกับถนนสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ ด้วยระยะทาง 65 กิโลเมตร จากจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติ 33 กิโลเมตร หรือทางรถไฟ เริ่มต้นจากสถานีธนบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตก ตำบลท่าเสา ห่างจากตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หมายเลขโทรศัพท์: 034-686-024
ที่อยู่: -
อีเมล: saiyok_np23@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก