ละติจูด 14.640665 , ลองจิจูด 98.98406 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยขมิ้น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมีทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งเกิดจากลำห้วยแม่ขมิ้นที่ไหลผ่านเทือกเขาหินปูนลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ไหลลงมาจากเขื่อนศรีนครินทร์ แต่ละชั้นมีชื่อเรียกเรียงลำดับจากชั้นที่ 1-7 ดังนี้ คือ ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ และชั้นที่ 7 ร่มเกล้า ระยะทางรวม 2,270 เมตร จุดที่น่าสนใจคือ ความงามของม่านน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มีความสวยงามมาก บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา และต้นไม้นานาพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วยหินปูนและหินตะกอนซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ตัวน้ำตกตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 270 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
        - ในฤดูแล้งน้ำจะน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ สังคมป่าที่พบในบริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แดง มะค่าโมง ประดู่ รกฟ้า มะกอกป่า กระโดน ตะแบก ไผ่บง ไผ่รวก และไผ่ซาง เป็นต้น 
        - สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น ลิงกัง พญากระรอกดำ เม่นใหญ่แผงคอสั้น ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกกะเต็นแดง นกโพระดกธรรมดา นกจับแมลงคอสีฟ้า เต่าเหลือง ตะกวด จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ งูเหลือม และกบหนอง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

        
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

       บ้านพัก ลานกางเต้นท์ ลานจอดรถ ร้านอาหาร
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หมายเลขโทรศัพท์: 06 2325 5498 ,08 2290 2466
ที่อยู่: -
อีเมล: khuansrinakarin_np@hotmail.co.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก