ละติจูด 14.357968 , ลองจิจูด 99.139525 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีสวยงามในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น ธารน้ำตกไหลลงมาตามชั้นหินที่เป็นตะกอนหินปูนเกิดเป็นชั้นๆ กลมมนคล้ายหัวช้างสามเศียรหรือที่เรียกว่า "ช้างเอราวัณ" จึงเป็นที่มาของ "อุทยานแห่งชาติเอราวัณ"  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา มีหินปูนซึ่งลักษณะของแนวหินที่ปรากฏในบริเวณน้ำตก อันเป็นทางไหลของธารน้ำ และทำให้น้ำมีลักษณะเป็นสีฟ้าอมเขียวอย่างสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาสลอบ ไหลลงมาตามชั้นหินที่เป็นตะกอนหินปูนเกิดเป็นชั้นๆ มีทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และมีชื่อของแต่ละชั้นดังนี้ ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก ชั้นที่ 4 อกนางผีเสื้อ ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา และชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ลักษณะพื้นที่ลาดลงมาตามเชิงเขาที่มีความลาดชันสูง ตัวน้ำตกตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 570 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
        - มีน้ำไหลตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณที่พบเป็นพันธุ์ในป่าดิบแล้ง ได้แก่ มะพลับดง ยมหิน ตะเคียนทอง สำโรง ตะคร้ำ สัตบรรณ มะดูกเฉียงพร้านางแอ พลองใบเล็ก ข่อยหนาม และชมพู่น้ำ เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ เถากระไดลิง เข็มขาว มะลิไส้ไก่ และว่านเศรษฐี เป็นต้น
        - สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่ายในพื้นที่บริเวณน้ำตก คือ ลิงกัง หมูป่า ชะนีธรรมดา ลิงลม อีเห็นธรรมดา กระแต นกกวัก นกเด้าดิน นกเขาใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกปรอดสวน นกจาบดินอกลาย จิ้งเหลนบ้าน คางคกบ้าน เขียดจะนา อึ่งกราย ปาดบิน ปลากั้ง ปลาเวียน ปลาตะเพียนขาว และปลากระสูบจุด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการพัฒนาโต๊ะและเก้าอี้นั่งระหว่างทางเดิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารบริการ บ้านพัก ราวกั้นจุดอันตราย และบันไดทางเดินขึ้นลง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3457 4222, 0 3457 4234
ที่อยู่: หมู่ที่ 4
อีเมล: erawan_np@hotmail.co.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก