ละติจูด 16.760619 , ลองจิจูด 104.132572 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกตาดทอง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกตาดทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนมีน้ำมาก จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด น้ำตกมีหลายชั้นลดหลั่นกันลงมาตามหน้าผาหินทราย บริเวณน้ำตกมีลักษณะเป็นรู (Pot Hole) เกิดจากการกระแทกของน้ำ บริเวณโดยรอบร่มครึ้มด้วยป่าไม้ มีบันไดคอนกรีตลงไปสู่น้ำตก ในช่วงเดือนตุลาคมชาวบ้านจะมาจัดงานประจำปีในบริเวณน้ำตกตาดทอง  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกตาดทอง ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทรายสีเทา สีเทาขาว สลับหินทรายแป้งและหินโคลน และสีน้ำตาลแกมแดงเนื้อไมก้า 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นที่ราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูกคลื่น ลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น
        - มีน้ำไหลเฉพาะเดือน มิ.ย – ต.ค

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ป่าเต็งรัง เป็นป่าที่ผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย  มีทั้งป่าเดิมตามธรรมชาติและป่าปลูกเสริมเพื่อทดแทนในภายหลัง มีพรรณไม้ที่เด่น เช่น พลวง เต็ง ยางเหียง และแดง เป็นต้น
        - สัตว์ป่าในท้องถิ่น เช่น นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า ตุ่น และงู เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

         การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 

โครงการพัฒนา


 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการพัฒนาศาลาที่พัก ร้านค้าและทางเดินขึ้นลงน้ำตก แต่อยู่ในสภาพชำรุด 
        - การเข้าถึง จากอำเภอเขาวง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2267 (เขาวง-ดงหลวง) เลยบ้านโพนพิสัยเล็กน้อย จะมีทางแยกเข้าตัวน้ำตก
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        - มีการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำ 
        - ขาดการดูเเลความสะอาด พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก
        - การสร้างบันไดคอนกรีตขัดกับสภาพธรรมชาติ หน้าเเล้งจะไม่มีน้ำในน้ำตกเลย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่ 3 : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
หมายเลขโทรศัพท์: -
ที่อยู่: -
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก