ละติจูด 16.129807 , ลองจิจูด 99.275229 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลลงมาจากหน้าผากว้าง สูงประมาณ 95 เมตร กว้าง 40 เมตร มีภูมิประเทศที่งดงามทำให้ดูสวยงาม ในฤดูฝนจะมีละอองน้ำสวยงามมาก ด้านล่างของน้ำตกมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำตกตามหุบเขาและเกิดเป็นวังน้ำยาว 3 กิโลเมตร แล้วจึงไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดกำเเพงเพชร ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกคลองลานประกอบด้วยหินยุคแคมเบรียน ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ ซึ่งหินในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน มีหินอัคนีและ หินแปรเพียงส่วนน้อย หินแปรเช่น หินไนส์ หินชีสต์ หินควอร์ตไซต์ หินแคลก์ซิลิเกตและหินอ่อน โดยเป็นน้ำตกหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ขนาบด้วยเทือกเขาสองแนวมาบรรจบกันด้วยสันเขา มีลักษณะเป็นหน้าผา ด้านล่างเป็นหุบเขา รองรับด้วยแอ่งน้ำที่ธารน้ำลงไหลลงมา รอบข้างเป็นเทือกเขาสูง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง   
       - มีน้ำไหลตลอดปี 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ ประดู่ สัก ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดต่างๆ 
        - สัตว์ป่าที่พบในถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทนี้ ได้แก่ กระทิง  วัวแดง กวางป่า เก้ง ตะกวด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปรับประทานบริเวณน้ำตกแต่จัดโซนสำหรับนั่งทานเอาไว้ให้ต่างหาก
        - มีบ้านพักและจุดกางเต้นท์ไว้บริการ โดยน้ำตกคลองลานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1117 (กำแพงเพชร - คลองลาน) ผ่านอำเภอคลองลานถึงกิโลเมตรที่ 46 มีทางเเยกขวาเข้าสู่น้ำตกประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        - การบุกรุกทำลายป่าไม้บริเวณข้างเคียงและคันน้ำ   
        - พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
หมายเลขโทรศัพท์: 08 8407 9915, 0 5576 6022-3, 0 5576 6425
ที่อยู่: -
อีเมล: klonglan_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก