ละติจูด 16.194246 , ลองจิจูด 99.262301 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกในเขตป่าดิบแล้งที่ยังสมบูรณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม น้ำตกมี 9 ชั้นมีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและแก่งเกาะ ที่มองดูคล้ายเกาะเล็กๆ อยู่กลางลำธาร  สำหรับชั้นที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ คือ ชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็นสายสวยงามสองสายทางฝั่งขวา ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว่างประมาณ 3 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกคลองน้ำไหลประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการเกิดน้ำตกจากแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นลาดหินตามเชิงเขา
        - มีน้ำไหลตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ป่าไม้ในบริเวณนี้ได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอพิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมี ป่าไผ่ ซึ่งเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่กระจายเป็นหย่อมๆ 
        - สัตว์ป่า ในฤดูฝนมีนกเงือกอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่า  เช่น เก้ง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

         การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1117 (กำแพงเพชร-คลองลาน) ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 30 ก่อนถึงบ้านคลองน้ำไหลจะมีทางแยกเข้าสู่น้ำตกระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
หมายเลขโทรศัพท์: 08 8407 9915, 0 5576 6022-3, 0 5576 6425
ที่อยู่: -
อีเมล: klonglan_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก