ละติจูด 12.530054 , ลองจิจูด 102.184532 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ชื่อ "พลิ้ว" บางคนก็ว่ามากจากคำว่าพลิ้ว หมายถึงสายน้ำตกที่พลิ้วสวยงาม บ้างก็ว่ามาจากชื่อของต้นพลิ้วที่ชอบขึ้นริมน้ำตก เป็นไม้เถาออกดอกเป็นช่อ นอกจากนี้น้ำตกพลิ้วยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

       น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกที่พระมหากษัตริย์ของไทย 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 5, 6 และ 7 ได้เคยเสด็จมาทอดพระเนตรความสวยงามและได้จารึกพระปรมาภิไชยย่อไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่ บริเวณหน้าผาเหนือต้นน้ำตกพลิ้ว โดย รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกนี้หลายครั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2417-2424 และทรงยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในบรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาส
       

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกพลิ้วประกอบด้วย หินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มียอดเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบๆ บริเวณไหล่เขา พื้นที่มีความลาดชันสูง ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาพลวงหินอาศัยอยู่จำนวนมาก
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พุงทะลาย เคี่ยมคะนอง กระบกกรัง พนอง ตะเคียนหิน ยางแดง กฤษณา ตาเสือ พะวา ชะมวง จิกดง ปออีเก้ง และขนุนป่า พืชพื้นล่างอีกหลายชนิด เช่น หัสคุณ ฆ้อนตีหมา แก้มขาว หวายลิง กะพ้อ ระกำ เต่าร้าง ไผ่ซี้ เร่วป่า ปุดใหญ่ และกระทือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชอิงอาศัยหลายชนิด ได้แก่ ชายผ้าสีดา กระแตไต่ไม้ข้าหลวงหลังลาย เกล็ดนาคราช และกล้วยไม้นานาชนิด เช่น กะเรกะร่อน เหลืองจันทบูร และเอื้องมัจฉา ไม้เถาเลื้อยที่พบ ได้แก่ พญาปล้องทอง เถาคัน พญาเท้าเอว แสลงพันเถา หวายกำพวน หวายขริง และหวายเล็ก เป็นต้น
        - สัตว์ป่าที่พบทั่วไป ได้แก่ เลียงผา หมูป่า อีเห็นข้างลาย ลิงกัง ชะนีมงกุฎ ลิ่นชวา อีเห็นข้างลาย กระแตเหนือ กระรอกแดง ค้างคาวเล็บกุด ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง หนูฟานเหลือง เป็ดแดง ไก่ป่า นกหกเล็กปากแดง นกกระปูดใหญ่ นกเด้าลมหลังเทา นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล นกขมิ้นน้อยสวน นกเขียวคราม นกปรอดทอง นกแซงแซวหางปลา นกกินแมลงอกเหลือง นกกระจิบสวน นกกางเขนดง นกกินปลีคอแดง นกสีชมพูสวน ตุ๊กแกป่าตะวันออก จิ้งจกหางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสาบเขียวขวั้นดำ งูเขียวหัวจิ้งจกป่า คางคกบ้าน กบอ่อง เขียดตะปาด และอึ่งอ่างบ้านฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากดหิน ปลาค้อ ปลาจิ้งจก ปลาพลวงหิน ปลากระทิง และปลาสร้อยลูกกล้วย เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

       

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการก่อสร้างศาลา ที่นั่ง สะพานข้ามน้ำ ทางเดินและบันไดขึ้นลงน้ำตก ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ำให้บริการ
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3 ถึงบิเวณกิโลเมตรที่ 347 มีทางแยกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่ออีกประมาณ 500 เมตร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        - นักท่องเที่ยวมีการให้อาหารแก่ปลาพลวง ส่งผลให้ปลาพลวงไม่ยอมกินอาหารเองตามธรรมชาติและมารวมกันอย่างหนาแน่นเพื่อรับอาหาร
        - พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3943 4528 (VoIP)
ที่อยู่: 41 หมู่ 12
อีเมล: namtokphlio_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก