ละติจูด 12.839894 , ลองจิจูด 102.120081 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านกระทิง หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกเขากระทิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ มีชั้นน้ำตก 13 ชั้น สภาพทางขึ้นมีความชื้นและชัน ชั้นน้ำตกที่สวยงามที่สุด คือ ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 โดยเฉพาะน้ำตกชั้นที่ 9 ที่มีชื่อว่า "ผากระทิง" มีความสวยงามมากคือน้ำตกจากหน้าผาที่สูงประมาณ 100 เมตร ส่งละอองน้ำฟุ้งกระจาย น้ำตกชั้นที่ 10 มีน้ำไหลแรงมากและไม่มีแอ่งน้ำ แต่เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำทุ่งเพลและผืนป่าดิบชื้นที่ปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น 
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกผากระทิงประกอบด้วย หินอัคนีพวกหินแกรนิต ยุคจูแรสสิค มีอายุประมาณ 135-180 ล้านปี    ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน เนื่องจากการดันตัวของเปลือกโลก ทางด้านทิศตะวันออกจะมีความลาดชันมาก แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความลาดชันน้อย มีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเพียงเล็กน้อย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของของแม่น้ำจันทบุรี
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ระบบนิเวศแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ยางแดง กระบาก หย่อง มะก่อ บุนนาค ลูกดิ่ง สารภี เนียนดำ มะไฟ จิกดง มะซาง ดีหมี  เลือดควาย สำรอง กระบกและกรัง เป็นต้น และป่าดิบเขาซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 800 เมตรขึ้นไป หรือเฉพาะบริเวณยอดเขา เช่น เขาพระบาทพลวง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะก่อ กระบกกรัง สารภี บุนนาค ทำมัง พิมเสนป่า พลอง  ชันใบใหญ่ รง พลับ อบเชย และดีหมี เป็นต้น
        - สัตว์ป่ามีชุกชุม ได้แก่ ช้าง กระทิง เสือปลา หมีควาย กวางป่า เก้ง เลียงผา หมูป่า ชะนีมงกุฎ เม่นใหญ่ อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก กระต่ายป่า กระแต กระรอกหลากสี ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง นกกระทาทุ่ง ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ ไก่ป่า นกกวัก นกเขาเปล้า นกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกกก นกปรอดเหลืองหัวจุก นกแซงแซวหางปลา นกกางเขนดง นกกินปลีอกเหลือง เต่าเหลือง จิ้งจกหางหนาม ตุ๊แกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง แย้ ตะกวด จิ้งเหลนบ้าน งูหลาม งูเขียวหางไหมท้องเหลือง คางคกบ้าน กบบัว ปาดบ้าน อึ่งอ่าง ฯลฯ ตามลำธารพบปลาตะเพียนทราย และปลาซิวหางแดง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการก่อสร้างทางเดินขึ้นลงน้ำตก สะพาน ที่นั่งพัก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาเยือน 
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณกิโลเมตรที่ 328 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3408 ประมาณ 12 กิโลเมตร แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3249 ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 21 เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตก
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        - ในฤดูแล้งน้ำบริเวณน้ำตกจะน้อย เนื่องจากราษฎรได้ใช้ท่อตักน้ำบริเวณตอนบนของน้ำตก เพื่อใช้ในการเกษตร
        - มีการบุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ 
        - พบเห็นขยะในเส้นทาง

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หมายเลขโทรศัพท์: 039 609 666
ที่อยู่: -
อีเมล: khaokhitchakut_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ