ละติจูด 15.983951 , ลองจิจูด 102.040589 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านตาดโตน หมู่ที่ 18 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกตาดโตนเป็นน้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยตั้งชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน เป็นน้ำตกที่มีลานหินกว้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ สวยงามมากโดยเฉพาะในฤดุน้ำหลาก ด้านบนของงน้ำตกประกอบด้วยหินกว้างประมาณ 50 เมตร เรียงตัวลดหลั่นกันจนถึงตัวน้ำตกและยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดลงมาตามลานหินที่มีก้อนหินโผล่เป็นระยะ และเป็นแอ่งน้ำต่างๆที่สมารถเล่นน้ำได้ถึงตัวน้ำตกซึ่งสูงประมาณ 6 เมตร สองข้างลำธารมีพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นร่มรื่น ใกล้ลานจอดรถเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อตาดโดน (ด้วง) และศาลเเม่ยาดี ซึ่งเป็นที่นับถือบูชาของชาวจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณเดือนเมษายน-กันยายนจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเเละเที่ยวเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยหินทราย ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงโดยมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เทือกเขาที่ล้อมรอบนี้ประกอบด้วยยอดเขาสูงได้แก่ ภูเกษตร ภูดี  และภูหยวก เป็นต้น ยอดเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารและต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำลำธาร หุบเขาและยอดเขา พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะเกลือ ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง และตะแบก เป็นต้น ป่าเต็งรังขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขา พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง กระบก และกระโดน เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างที่สำคัญ ได้แก่ หญ้าเพ็ก และลูกไม้ต่าง ๆ เป็นต้น
        - สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กๆ ได้แก่ กระรอก กระแต และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

        เขื่อนตอนบนของน้ำตก
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีลานจอดรถ ราวกั้นในจุดอันตราย มีศาลาพักผ่อนและที่นั่ง รวมทั้งทางเดินไปน้ำตก 
        - มีบ้านพักและสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว และร้านค้า อาหาร บริเวณทางเข้าน้ำตก 
        - การเข้าถึง จากจังหวัดชัยภูมิไปทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข 2051 ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านตาดโตนต่อไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงทางเข้าน้ำตก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำสูง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4485 3293
ที่อยู่: -
อีเมล: tatton_np@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก